ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธ
เวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวมีวิธีปฏิเสธเพื่อนแบบสุภาพๆไหมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-31