ป้า กับ น้า (ผู้หญิง) ภาษาอังกฤษใช้ต่างกันไหม

ป้า กับ น้า (ผู้หญิง) ภาษาอังกฤษใช้ต่างกันไหม
ป้าที่มาจากญาติฝั่งแม่ (พี่สาวแม่) ป้าที่มาจากญาติฝั่งพ่อ (พี่สาวพ่อ) น้าที่เป็นน้องสาวของแม่ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-24