ผ่านไปด้วยดี

ผ่านไปด้วยดี
สวัสดีค่ะ เขามีส่วนช่วยให้การทำงานในครั้งผ่านไปด้วยดี ผ่านไปอย่างราบรื่น ต้องประโยคแบบไหนคะ ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-12