พูดจาภาษาEnglish for work & life

พูดจาภาษาEnglish for work & life
Friday, March 8, 2019 Dear Learners, มาแล้วๆครับ คอลัมน์ English ใหม่สำหรับ inspire คุณๆทุกคนที่สนใจพัฒนาภาษา Column: พูดภาษาEnglish Updateทุก 1-2 วัน ตอนนี้Kru ton ขอรวบ 3 คอลัมน์เหลือ 1 เลยนะครับ เพื่อที่จะได้กระตุ้นความสนใจของคุณและช่วยเป็นกำลังใจให้ ไม่ล้มเลิกการฝึก แต่สมาชิกต้องมี some interest มีความสนใจอยู่บ้างนะครับ ไม่งั้นสู้ไม่ไหว English is my passion. นี่คือความรู้สึกที่ผมมีต่อ English สมาชิกไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ ถ้าฝึก ก็อยากให้คุณๆได้ภาษาบ้าง เพียงแต่ถ้ารัก มันจะง่ายขึ้น เพราะคุณมีความสุขกับการฝึก การใช้ภาษา ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-08