พูดภาษาอังกฤษ ต้องรู้ไหนเน้น ไหนไม่เน้นครับ

พูดภาษาอังกฤษ ต้องรู้ไหนเน้น ไหนไม่เน้นครับ
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-02