พูดอังกฤษชัดด้วย Phonics&connected speech

พูดอังกฤษชัดด้วย Phonics&connected speech
มารู้จักPhonics & Connected speech ครับ Phonics เป็นศาสตร์การออกเสียง ในต่างประเทศ เช่น America, The UK, Canada and Australia(ประเทศที่ผมใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นตอนผลาย-ผู้ใหญ่ตอนต้น 18-32 ปี) ใช้Phonics สอนนักเรียนประดับชั้นประถมครับ Phonics จะพาเราไปรู้จักการออกเสียงตั้งแต่ระดับตัวอักษร A-Z, สระเสียงสั้น-ยาวและเสียงผสม , consonant blenders (เหมือนทักษะการออกเสียงควบกล้ำไทย เช่น pr พร...ในเพราะ vs เพาะ pl พล.... ในเพลง not เพง) เสียงคำตรงกลางและลงท้าย เช่น nd, st etc Note: Phonetics จะรับช่วงต่อจากPhonics เพราะ Phonetics คนเรียนจะระดับโตแล้ว Phonetics ที่เป็นตัวอักษรที่ดูประหลาดๆในDictionaries ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-11