พูดไม่ออก!

พูดไม่ออก!
บางทีเจอสถาณการ์ณ "พูดไม่ออก" จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีครับ!!! ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-22