มีคำถามอีกแล้วค่ะ

มีคำถามอีกแล้วค่ะ
ปัญหามีไว้แก้ ไม่ใช่วิงหนี ถ้าเราวิ่งหนีชีวิตเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-16