มีเทคนิคอย่างไรทำให้เรียนภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นค่ะ

มีเทคนิคอย่างไรทำให้เรียนภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นค่ะ
คือทำอย่างไรให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วค่ะ คือจำคำศัพท์ไม่ค่อยได้ พูด อ่าน เขียน ไม่ค่อยได้ อยากรู้ว่ามีเทคนิคอะไรที่ทำให้เรียนเก่งขึ้นค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-14