รบกวนสอบถามค่ะ

รบกวนสอบถามค่ะ
คำว่า rebel กับ revolt ที่แปลว่า กบฎ หรือ ขบฎ สองคำนี้ใช้เหมือนหรือต่างการอย่างไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-31