รู้สึกเจ็บจนชา

รู้สึกเจ็บจนชา
ถ้ารู้สึกเจ็บปวดจากแผลใจมากจนชาไปหมด จนไม่รู้ว่าเราควรจะรู้สึกอะไรดีแล้ว ภาษาอังกฤษมีสำนวนหรือวลีอะไรที่อธิบายความรู้สึกนี้ได้บ้างคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-13