ลืมการทักทายแบบเดิมไปได้เลย!

ลืมการทักทายแบบเดิมไปได้เลย!
ภาษาไทยใช้ “เป็นอย่างไรบ้าง” หรือ “สบายดีไหม” เมื่อทักใคร ของฝรั่งก็มี ง่ายเหมือนกัน ตั้งแต่คุณคลานคุณก็เรียนว่า How are you ? เพราะคิดว่า ฝรั่งใช้ในความหมายว่า คุณเป็นอย่างไรบ้าง คำตอบก็คือ Fine, thanks. And you? ซึ่งคนนั้นจะตอบว่า Fine, thanks. (และถ้าเป็นห้องเรียนก็ต้องต่อว่า Sit down. ซึ่งคุณก็ตอบว่า Thank you teacher ) ทวนอีกครั้งครับ How are you? Fine, thanks. And you? Fine thanks. จบเรื่องใช่ไหมครับ ยังครับ อย่าพึ่งจบ เพราะที่จริงแล้วเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลย ผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทักทายนี้ครับ ข่าวดีก็คือ วิธีทักทายข้างบนนี้ถูกหลักไวยากรณ์ครับ และจะเห็นในตำราสอนภาษาอังกฤษ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-25