ลูกบิดประตู เรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ

ลูกบิดประตู เรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ
และกลอนประตูเรียกว่าอะไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-13