วันหยุดชดเชย

วันหยุดชดเชย
อยากทราบว่าวันหยุดชดเชยการทำงานเรียกว่าวันอะไรในภาษาอังกฤษคะพี่แอนดรูว์สุดหล่อ Is it a substitution day? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-15