สงสัยมากๆ

สงสัยมากๆ
คำว่า ชักดิ้นชักงอ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-12