สวัสดีค่ะอาจารย์ มีคำถามให้ช่วยตอบค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ มีคำถามให้ช่วยตอบค่ะ
ฉันได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตมาในตอนเช้า จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-17