สอบถามการใช้คำว่า being ครับ

สอบถามการใช้คำว่า being ครับ
อยากรู้ความหมายครับ เช่น being human และมีหลักการใช้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-25