สอบถามค่ะ

สอบถามค่ะ
weep to do something แปลว่าอะไรเหรอคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-17