สอบถามค่ะ

สอบถามค่ะ
เวลามีชาวต่างชาติเข้ามา เพือให้เขาได้เข้าใจอาคารที่เราขาย โดยอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ เราควรเริ่มต้นประโยคอย่างไรค่ะ เช่น โครงการนี้เป็นอาคารพาณิชย์สไตล์บ้านแฝด หน้ากว้าง 6.9 เมตร ค่าส่วนกลาง คิดเป็นตารางวา เก็บล่วงหน้า 3 ปี ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-08