“สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ” ภาษาอังกฤษ???

“สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ” ภาษาอังกฤษ???
"สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ!!!" ภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรดีครับ? "Flick! i can't wait!!!" ได้ไหมครับ? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-08