สำนวน

สำนวน
มีสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีความหมายดีๆที่คุณแอนดรูนึกออกบ้างไหมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-01