หากคิดว่าตัวเองไม่มีค่า

หากคิดว่าตัวเองไม่มีค่า
รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า หมดหวัง และทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจตัวเอง ต้องพูดว่าอะไรเป็นประโยคภาษาอังกฤษคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-13