หาว ภาษาอังกฤษ?

หาว ภาษาอังกฤษ?
เมื่อคืนนอนดึก เลยหาวบ่อยมากๆ อยากทราบว่า "หาว" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ? ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-09