อยากถามว่า พรสวรรค์ และพรแสวง ภาษาอังกฤษ คืออะไรครับ ขอบคุณครับ

อยากถามว่า พรสวรรค์ และพรแสวง ภาษาอังกฤษ คืออะไรครับ ขอบคุณครับ
อยากถามว่า พรสวรรค์ และพรแสวง ภาษาอังกฤษ คืออะไรครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-24