อยากทราบวิธีใช้ send / sent และ build / built ครับ

อยากทราบวิธีใช้ send / sent และ build / built ครับ
อยากทราบวิธีใช้ send / sent และ build / built ครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-09