อยากทราบว่า การพูดภาษาอังกฤษ แบบธรรมชาติ คือ อะไร แล้วที่คนไทยพูดหรือสนทนาอยู่ทุกวันนี้ เป็นธรรมชาติไหม แล้วเราจะฝึกภาษาอังกฤษของเราให้เป็นธรรมชาติได้อย่างไร ฝึกจากอะไร……….ขอบคุณค่ะ…

อยากทราบว่า การพูดภาษาอังกฤษ แบบธรรมชาติ คือ อะไร แล้วที่คนไทยพูดหรือสนทนาอยู่ทุกวันนี้ เป็นธรรมชาติไหม แล้วเราจะฝึกภาษาอังกฤษของเราให้เป็นธรรมชาติได้อย่างไร ฝึกจากอะไร……….ขอบคุณค่ะ…
รอฟังค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-26