อยากรู้ค่ะ

อยากรู้ค่ะ
ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรคะ "คุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง" ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30