อยากรู้จังครับ

อยากรู้จังครับ
คำว่า Drag Queen คำนี้แท้จริงแล้วแปลว่าอะไร หรือมีรากศัพท์มาจากไหนครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30