อยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้สามารถจับใจความไดั

อยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้สามารถจับใจความไดั
ดังคำถามผมอยากอ่านหนังสือ, นิตยสาร, บทความในอินเตอร์เนต, บล็อกต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษให้สามารถจับใจความได้ และสรุปสาระสำคัญ ผมควรเริ่มฝึกอย่างไร เรียนภาษาอังฤษก็มาเยอะ แต่พูด อ่าน เขียน ไม่เอาไหนเลย อยากได้คำแนะนำ ขอบคุณครับ Suhaimin ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-07