ออกtrip

ออกtrip
พี่แอนดรูว์สุดหล่อ สุดเท่ห์ ชาว Big Bike มักจะออกเที่ยวกันเป็นกลุ่ม บางทีกลุ่มเล็ก ๆ บางทีกลุ่มใหญ่ ๆ และใช้คำว่า "ออก Trip" ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรคะ ขอบคุณมากค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-16