อาจารย์คะ

อาจารย์คะ
you have to be a hierarchy ประโยคนี้แปลว่าอะไรหรอคะ กับ if you're taking on... แปลว่าอะไรคะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-19