อุตุนิยมวิทยา” ภาษาอังกฤษ”

อุตุนิยมวิทยา” ภาษาอังกฤษ”
คำว่า "อุตุนิยมวิทยา" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? และออกเสียงอย่างไร? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-21