อ่อย ในภาษาอังกฤษ

อ่อย ในภาษาอังกฤษ
อย่างเช่น "ฉันจะอ่อยคนนั้น" จะพูดว่าอย่างไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-16