เกริ่นนำ, คำนำ, แนะนำ ประกาศ ภาษาอังกฤษ?

เกริ่นนำ, คำนำ, แนะนำ ประกาศ ภาษาอังกฤษ?
คำว่า เกริ่นนำ, คำนำ, แนะนำ, ประกาศ ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไรดีครับ ? ใช้คำว่า Blurb ได้ไหมครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-29