เบื่อจะทะเลาะ!

เบื่อจะทะเลาะ!
คำว่าทะเลาะ ภาษาอังกฤษมีคำไหนบ้างคะ ฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณอีกต่อไปแล้ว หรือ ฉันทนคุณไม่ไหวแล้ว พูดว่าอย่างไรคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-17