เปรียบเทียบadv

เปรียบเทียบadv
ยังสับสนการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดว่า ต้องมี the มั้ยครับ เช่น I work the most slowly. . ยังไม่ค่อยเข้าใจการเปรียบเทียบครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-21