เผด็จการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ

เผด็จการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ
หากจะพูดว่า "คนนี้ใช้ระบอบเผด็จปกครองลูกน้อง ไม่ดีเลย" ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-19