เมื่อจัดฟันแล้วเหล็กแทงปาก จะพูดว่าอย่างไรครับ

เมื่อจัดฟันแล้วเหล็กแทงปาก จะพูดว่าอย่างไรครับ
เวลาไปดึงลวดที่คลินิกประจำเดือน เมื่อผ่านไปสักพักลวดมันยื่นออกมาแทงปาก หรือบาดปาก จะต้องพูดว่าอย่างไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-19