เมื่อยจังเลย!

เมื่อยจังเลย!
ไปออกกำลังกายมา "เมื่อยจังเลย" ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-02