เรียนรู้การออกเสียงคำเดี่ยวๆให้ชัดครับ

เรียนรู้การออกเสียงคำเดี่ยวๆให้ชัดครับ
Stay focused and motivated สวัสดีสมาชิกทุกๆคนยามบ่ายครับ ปี 2018/2561 กำลังจะจากไป และปี 2019/2562 กำลังจะมา ด่านแรกของการSpeak English precisely คือเอาใจใส่กับคำโดดๆ ก่อนครับ แน่นอนครับ อย่างที่ครูต้นเขียนในforum เวลาคำเดี่ยวๆ อยู่ในวลี/ประโยค เสียงย่อมมีการเปลี่ยน กร่อน เชื่อม กลายเป็นเสียงใหม่ ที่เรียกว่า connected speech/Linking sounds ซึ่งก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปครับ 1. Rapidly แร้พผิดหลี่ 2. People พี้โผล่(เล่อะ เบาๆ) 3. Season ซี้สึ่น(เน่อะ) 4. Succeed สักซีดดด(เด่อะ) 5. Never เน้เฝ่อะ เสียง v โทนเสียงเทียบกับ เหว่อะ 6. ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-16