เลิก! เลิกออกแบบชุดแล้ว!!!

เลิก! เลิกออกแบบชุดแล้ว!!!
ประโยคภาษาอังกฤษที่เราจะบอกว่า "เลิกแล้ว! เลิกออกแบบชุดแล้ว" หรือ เลิกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอะไรดีครับ? ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-18