เวลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมากๆ ผมมักจะกล้าพูดน้อยลง

เวลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมากๆ ผมมักจะกล้าพูดน้อยลง
ประหนึ่งว่าการอ่านนั้นทำให้เราเข้าใจว่าหนังสือต้องการให้ผู้อ่านรู้เรื่องอะไร แต่กลับกัน พออ่านเสร็จทำให้กลัวที่จะพูดเพราะเรื่องแกรมม่าร์กลัวว่าจะพูดผิด ทำอย่างไรดีครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-19