ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่! ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่!


เสียงTตามเสียงK ออกเสียงอย่างไร?

เสียงTตามเสียงK ออกเสียงอย่างไร?
เสียงtที่ตามด้วยเสียงK เสียงนะครับ เสียงtจะไม่ออกเสียงt เทอะ เข้าทางคนไทยครับ เพราะเราไม่ออกเสียงตัวสุดท้าย เช่น credit card ฝรั่งจะออกเสียง credit โดยไม่ออกเสียงเทอะ เหมือนเราออกเสียงเครดิท เฉยๆ ตัวท ไม่ออกเสียง ตามนั้นเลยครับ แล้วค้อยมาออก เสียงk ตรงcardเลย Credit card (เครดิท คาร์ด ไม่ต้องหยุดออกเสียงตัวtตรงท้ายว่า เครดิท(เทอะ) คาร์ด) More egs short cut, that cake, get cold, it quickly(เสียง k) Kru Ton ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-28