แจก 500!

แจก 500!
พอดีเตรียมแจกเงินให้น้องๆรับปีใหม่ คนละ 500 บาท อยากทราบว่า "แจก" เราสามารถประโยคภาษาอังกฤษแบบไหนที่ชิกๆ คูลๆ ไหมครับ? ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-13