ใครคือใคร

ใครคือใคร
พี่แอนดรูว์คะ คำว่าไม่รู้ว่าใครคือใคร ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไรคะ? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-07