ใครฆ่าประเสริฐ???

ใครฆ่าประเสริฐ???
คุณแอนดรูว์สุดหล่อพอจะรู้ไหมครับว่า "ใครฆ่าประเสริฐ?" 😆 คำว่า "ใครฆ่า", "หลักฐาน", "สันนิษฐาน" ภาษาใช้คำเป็นทางการว่าอะไรดีครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-30