ใช้คำว่าอะไร

ใช้คำว่าอะไร
พี่แอนดรูว์ สุดหล่อ คำว่า ตัดหน้า ภาษาอังกฤษใช่คำว่าอะไรค่ะ เช่น เจอรถตัดหน้า ..... ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-19