ใช้ได้ ภาษาอังกฤษ?

ใช้ได้ ภาษาอังกฤษ?
บางอย่างใช้ได้, บางอย่างก็ใช้ไม่ได้, อันนี้ใช้ได้ ...คำว่า "ใช้ได้" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรดีครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-01