ใส่ชุดผิดวัน

ใส่ชุดผิดวัน
ถ้าสมมุติว่าชาวต่างชาติเป็นเพื่อนเร่เเล้วเขาใส่ชุดผิดวันมาโรงเรียน เราอยากจะบอกเขาว่าเขาใส่ชุดผิดวันนะ จะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-24