“ไม่ร้องแล้วนะคะ”

“ไม่ร้องแล้วนะคะ”
เพื่อนโดนดราม่าหนักมาก อยากปลอบเป็นภาษาอังกฤษว่า "ไม่ร้องแล้วนะคะ" พูดว่ายังไงดีครับ? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-18